08.11.2016 – KaBa uczestnikiem Forum Przedsiębiorców Branży Językowej

Nie mogło nas tam zabraknąć. Wydarzenie to, które odbyło się w Warszawie 5 listopada 2016, zostało zorganizowane przez cztery firmy wspierające branżę językową: wydawnictwo Macmillan, firmę szkoleniową Personnel Training Institute, producenta testów ETS Global i Fundację Rozwoju Edukacji Językowej, działającą na rzecz krzewienia wielokulturowości i podnoszenia jakości kształcenia językowego.

Forum miało na celu zintegrowanie środowiska przedsiębiorców, głównie właścicieli szkół językowych, wokół wspólnych tematów, wyzwań i proponowanych rozwiązań. Podczas forum prelekcje zaprezentowali specjaliści, którzy od wielu lat obserwują rozwój branży i jej unikalne potrzeby.

Forum miało poniekąd charakter wydarzenia o wadze historycznej, bowiem podczas jego trwania zebrano deklaracje członkostwa w powstającej Polskiej Izbie Gospodarczej Branży Językowej.

Izba ma na celu między innymi ochronę interesów i wspieranie inicjatyw branży i jej członków, jak też wytyczanie standardów etycznych i jakościowych.

Zobacz fotorelację