26 sierpnia, 2016

Oferta dla maturzystów

Poziom podstawowy

Na poziomie podstawowym podczas przygotowania do części ustnej będziemy:

– utrwalać umiejętność prowadzenia rozmów sterowanych
– oraz rozmów na podstawie ilustracji.

Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalić będziemy:

– umiejętności – rozumienia ze słuchu
rozumienia tekstu czytanego
– oraz redagowania prostych tekstów użytkowych
 

Poziom rozszerzony

Z kolei na zajęciach przygotowujących do matury ustnej na poziomie rozszerzonym będziemy rozwijać umiejętności:

– przeprowadzenia rozmowy z egzaminatorem
– zaprezentowania jednego z dwóch tematów
– oraz przeprowadzenia dyskusji z osobą egzaminującą

Przygotowując Cię do części pisemnej na poziomie rozszerzonym doskonalić będziemy umiejętności:

– rozumienia ze słuchu
– rozumienia tekstu czytanego
– rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych
– stosowania struktur leksykalno-gramatycznych
– a także redagowania dłuższego tekstu
 

Przez 8 miesięcy kursu umożliwimy Ci kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zanim jednak przystąpimy do realizacji programu, diagnozujemy Twój poziom na „wejściu”.

Podsumowując:

Szykujemy dla Ciebie solidną powtórkę, rozwój słownictwa z wszystkich tematów maturalnych, usystematyzowanie wiedzy gramatycznej , poprawę płynności mówienia oraz przyswojenie technik egzaminacyjnych.

Na koniec, jeśli znajdziesz jeszcze trochę siły poddamy Cię próbie, organizując przykładowy egzamin ustny i pisemny diagnozując Twój poziom na ”wyjściu”.

Kryteria wymagane do uzyskania zaświadczenia (certyfikatu) po ukończeniu kursu:
– 80% frekwencji na zajęciach
– 75% punktów na teście końcowym