22 sierpnia, 2016

Oferta dla dzieci


wiek 10-12 lat

-metoda Genki English Plus (poszerzona o czytanie i pisanie)
-zajęcia grupowe (5-10 osób)
-metoda komunikatywna (rozwijanie wszystkich 4 sprawności: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie) z naciskiem na komunikację z udziałem native speakera.
-przygotowanie do egzaminu TOEFL Primary +8, TOEFL Junior +11
-wymiar 1 x 2 godz. (90 min.)
-podręczniki do uzgodnienia z metodykiem szkoły
-uzupełnieniem metody jest cykl zajęć z cyklu „PLAYTIME” - lekcje w plenerze, mały teatr, zabawa z małymi „native speakers” czyli spotkania z anglojęzycznymi rówieśnikami.

LEKCJA POKAZOWA LUB PIERWSZA GODZINA GRATIS

  • Zapewniamy stały KONTAKT lektora z rodzicami i systematyczną ewaluację postępów dziecka.
  • Podsumowaniem tego etapu edukacji jest Międzynarodowy egzamin TOEFL Primary lub A2 Key for Schools (Cambridge)