27 kwietnia, 2016

O nas

Kilka powodów, dlaczego warto uczyć się z nami

onas

 • Ciekawa oferta. Uczymy angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, oraz polskiego (Polish for foreigners). Nasza oferta skierowana jest do maluchów (2-9), dzieci (10-12), młodzieży (13-18), dorosłych oraz seniorów. Prowadzimy zajęcia w grupach oraz lekcje indywidualne. Uczymy języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego. Tłumaczymy teksty. Przygotowujemy do egzaminów międzynarodowych, egzaminów gimnazjalnych oraz do matury.
 • Spójność kursów. Nasze kursy posiadają systematyczną strukturę i prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania. Cele i treści kursów zgodne są z Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Profesjonalna kadra. Nasza drużyna to 26 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów polskich i native speakers.
 • Różnorodne metody nauczania: Stosujemy w nauczaniu metody: Genki English, BLS Communikation, metodę komunikatywną. Nauczamy w systemie dualnym tzn. każdą grupę naucza dwóch lektorów, polski i native speaker, z których każdy odpowiedzialny jest za rozwijanie u kursanta innych umiejętności.
 • Nadzór metodyczny. Zatrudniamy metodyka, który doradza słuchaczom, dobiera odpowiednią metodę, ustala program nauczania i czuwa nad jego realizacją.
 • Stała ocena postępów. Słuchacze systematycznie poddawani są testom sprawdzającym w trakcie semestru i po jego zakończeniu. Dziesięciu najlepszych otrzymuje tytuł roku „the best student” i tym samym atrakcyjną nagrodę.
 • Nowoczesne technologie. Na zajęciach korzystamy z tablic interaktywnych, co usprawnia proces przyswajania wiedzy i zapamiętywania. W domu kursanci mają bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej.To idealne narzędzie, dla wszystkich, którzy cenią sobie systematyczność i samodzielną naukę języka (również w podróży, wykorzystując laptop, tablet czy smartfon).
 • Centrum egzaminacyjne ETS Global, TELC i TGLS. Wszystko na miejscu i bez stresu; przygotowujesz się i zdajesz egzamin u nas.
 • Niepowtarzalna atmosfera. Do nas przychodzisz nie tylko, by się uczyć na kursie, ale by porozmawiać na luzie przy kawie z naszymi przyjaciółmi z zagranicy oczywiście po angielsku i nie tylko, wybrać się z nimi na spacer, do kawiarni lub siłowni.
 • Kącik mulimedialny. Tutaj możesz skorzystać z ogromnego zasobu materiałów do nauki języka, książek, czasopism, filmów, gier. Możesz napić się kawy i przytulnie buszować w Internecie korzystając z naszych tabletów i laptopów.
 • Serdeczna, zindywidualizowana obsługa klienta. O tym powinieneś przekonać się osobiście:). Przyjdź, porozmawiamy i wspólnie zastanowimy się nad wyborem odpowiedniego kursu dla Ciebie.

KaBa aktywnie w środowisku lokalnym [ galeria ]

Nasza MISJA
„Zapewniamy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym profesjonalną edukację językową, dającą wszechstronne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, umożliwiającą realizowanie własnych celów i marzeń”.

Nasze CELE

 • budujemy miejsce , w którym uczniowie mogą rozwijać zarówno umiejętności językowe , jak i takie cechy jak kreatywność, krytyczne myślenie, wyrażanie opinii, budowanie relacji, poznawać strategie uczenia się i uczyć współpracy w zespole
 • umożliwiamy każdemu uczniowi bez względu na wiek porozumiewanie się w wybranym języku obcym
 • pomagamy dzieciom i młodzieży  w osiąganiu najlepszych wyników w szkole, na egzaminach, które stanowią przepustkę do najlepszych szkół, uczelni
 • pomagamy dorosłym i pracownikom firm w podniesieniu ich zawodowych kwalifikacji a tym samym zwiększenie szans rozwoju ich kariery zawodowej
 • przygotowujemy uczniów do zdobywania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających ich umiejętności językowe

Nasze METODY

 • kładziemy nacisk na autentyczny, żywy język mówiony, używany w kontekście konkretnych sytuacji dnia codziennego;
 • ćwiczymy praktyczne posługiwanie się językiem już od podstawowych poziomów zaawansowania poprzez naukę w systemie dualnym (lektor polski i native speaker od pierwszej lekcji)
 • osadzamy materiału dydaktycznego w autentycznych realiach językowych;
 • traktujemy błędów językowych jako naturalnego elementu procesu nauki;
 • przekazujemy materiały dydaktyczne w sposób interesujący, w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodyki nauczania;
 • prowadzimy system udoskonalania programu dydaktycznego kursów.

Nasze KIERUNKI DZIAŁANIA

 • systematyczne modyfikujemy naszą ofertę edukacyjną dostosowując ją do potrzeb klientów
 • dbamy o nieustanne szkolenie warsztatu naszych nauczycieli
 • doskonalimy procedury funkcjonowania szkoły
 • doskonalimy jakość pracy dydaktycznej, osiągamy coraz wyższe wyniki kształcenia
 • budujemy własne tradycje
 • dbamy o wizerunek w środowisku
 • współpracujemy z różnymi instytucjami w zakresie edukacji
 • organizujemy imprezy otwarte w celu popularyzacji edukacji językowej wśród lokalnej społeczności
 • pracujemy nad rozwojem nowoczesnej bazy dydaktycznej
 • tworzymy nowe, atrakcyjne miejsca pracy