2 września, 2018

Lekcje pokazowe Genki English 2018

Harmonogram lekcji pokazowych


ŚRODA 5 września

16.45 -17.30 8-latki

18.00- 18.45 9-latki

CZWARTEK 6 września

16.45- 17.30 4-latki

18.00 – 18.45 5-latki

PIĄTEK 7 września

16.45 – 17.30 3 latki

18.00 – 18.45 7-latki, 8-9latki

O przydziale dzieci do poszczególnych grup poinformujemy Państwa telefonicznie 3 września.

Dzieci z list rezerwowych zaprosimy na dodatkowe lekcje 10 września.