September 24, 2018

Europejski Dzień Języków 2018


ZAPRASZAMY
wszystkich zainteresowanych nauką języków obcych, początkujących i zaawansowanych do udziału w naszej imprezie zorganizowanej już po raz drugi z okazji

Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Chcemy podkreślić, że nasza impreza nie jest prywatnym działaniem SJO KaBa, ale stanowi integralną część wielkiego projektu europejskiego, którym staramy się zainteresować jak największą liczbę mieszkańców.

Imprezę objął swym honorowym patronatem Burmistrz Gminy Kęty oraz redakcja czasopisma “Języki Obce w szkole”.

W roku ubiegłym zaproponowaliśmy Państwu meeting lokalnej społeczności z obcokrajowcami z pięciu krajów Europy pod tytułem “Wieża Babel na rynku w Kętach”.

Tegoroczna impreza to Big Scavenger Hunt , poszukiwanie śladów obecności języków europejskich w życiu codziennym naszego miasta. Uczestnicy podzieleni na małe zespoły według języków, których się uczą odbędą wędrówkę po naszej okolicy napotykając na przeszkody w postaci zadań językowych. Każdej grupie językowej będzie towarzyszył native speaker, czuwający nad poprawnością wykonywanych zadań i przyznający punkty. Zabawa ta będzie jednocześnie oryginalną lekcją angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego, uwieńczona zdobyciem nagrody w postaci ROCZNEGO KURSU JĘZYKOWEGO.

Przypominamy, że zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji została Weronika Szpilka.

Do udziału w naszej językowej zabawie zapraszamy 3-4 osobowe zespoły rodzinne, małe grupki przyjaciół lub osoby indywidualne, z których sami utworzymy zgrane drużyny.

Zapisy do 3-go pażdziernika w biurze szkoły.

Czas imprezy: 5 pażdziernika 2018 godz. 16.00 – 18.00

Miejsce: centrum Kęt i okolice