19 sierpnia, 2019

Oferta – Robotyka po angielsku

  • zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat
  • wymiar 1x 2 godz. tygodniowo
  • trenerzy: brytyjski lektor native speaker oraz polski informatyk

Cele

  • nauka języka angielskiego w praktyce, przełamywanie barier w mówieniu poprzez kontakt z brytyjskim lektorem (native speaker) podczas kreatywnych zajęć z Robotyki.
  • rozwijanie poprzez zabawę umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii i programowania (kodowania) w oparciu o wykorzystanie zestawu Lego WeDo 2.0

Przebieg zajęć składa się z 3 faz:

Odkrywanie – uczniowie poznają naukowe zagadnienie i pytanie mu towarzyszące, dyskutują nad możliwymi rozwiązaniami.
Kreowanie – uczniowie budują, programują i modyfikują model złożony z Lego. Projekt może być typu: badawczy, rozwiązujący problem lub tworzący model.
Dzielenie się wynikami pracy – uczniowie opisują swój projekt i dzielą się zdobytym doświadczeniem.