26 sierpnia, 2016

Oferta dla maturzystów

oferta ósmoklasisty
Przygotowanie do matury z języka obcego

 • zajęcia grupowe (5-9 osób)
 • zajęcia indywidualne
 • wymiar 2×2 godz (90 min.) lub 1×2 godz. (90 min.)
 • zajęcia prowadzone wyłącznie przez egzaminatorów OKE
 • wszystkie materiały do nauki gratis

Maturzysto, jeśli szkolne fakultety z języka to dla Ciebie za mało – zapraszamy!

Przez 8 miesięcy kursu umożliwimy Ci kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zanim jednak przystąpimy do realizacji programu, diagnozujemy Twój poziom na „wejściu”.

Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił” jednak pamiętaj: poziom podstawy to B1, poziom rozszerzenia to B2

Na poziomie podstawowym podczas przygotowania do części ustnej będziemy:

 • utrwalać umiejętność prowadzenia rozmów sterowanych
 • oraz rozmów na podstawie ilustracji.

Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalić będziemy:

 • umiejętności rozumienia ze słuchu
 • rozumienia tekstu czytanego
 • oraz redagowania prostych tekstów użytkowych

Z kolei na zajęciach przygotowujących do matury ustnej na poziomie rozszerzonym będziemy rozwijać umiejętności:

 • przeprowadzenia rozmowy z egzaminatorem
 • zaprezentowania jednego z dwóch tematów
 • oraz przeprowadzenia dyskusji z osobą egzaminującą

Przygotowując Cię do części pisemnej na poziomie rozszerzonym doskonalić będziemy umiejętności:

 • rozumienia ze słuchu
 • rozumienia tekstu czytanego
 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych
 • a także redagowania dłuższego tekstu

Podsumowując:

Szykujemy dla Ciebie solidną powtórkę, rozwój słownictwa z wszystkich tematów maturalnych, usystematyzowanie wiedzy gramatycznej , poprawę płynności mówienia oraz przyswojenie technik egzaminacyjnych.

Na koniec, jeśli znajdziesz jeszcze trochę siły poddamy Cię próbie, organizując przykładowy egzamin ustny i pisemny diagnozując Twój poziom na ”wyjściu”.

Kryteria wymagane do uzyskania zaświadczenia (certyfikatu) po ukończeniu kursu:
– 80% frekwencji na zajęciach
– 75% punktów na teście końcowym